Organitzar la pròpia informació

A la feina produeixo molta informació de petit volum: notes, idees, apunts… que van quedant repartides per diferents carpetes personals, de projectes…, les tasques pendents i les reunions queden separades en d’altres suports, en programes de tipus PIM.

Aquesta informació és, moltes vegades, molt valuosa, i, alhora, molt difícil de jerarquitzar o de cercar usant conceptes tradicionals, i sería molt interessant poder-hi accedir d’una manera senzilla, única, i alhora ràpida.

He intentat fer servir programes tipus Outlook (amb Windows, a la feina), o el Kontact (amb linux, a casa), però tot queda massa jerarquitzat, massa estratificat: les tasques per una banda, els correus per una altra, reunions i actes de les reunions dintre dels elements del calendari o de les tasques si vols mantenir un registre… i com emmagatzemar idees i feines fetes d’una manera més informal?

De fa uns dies he començat a usar un wiki per organitzar tota aquesta informació “difosa” i guardar, alhora, un registre d’allò que vaig fent. Donat que treballo amb Java, m’he instal.lat el JSPWiki sobre un servidor Tomcat a la meva màquina, i hi he afegit unes extensions que permeten disposar d’un weblog sobre el wiki. Això em permet d’entrar un registre de reunions, les actes, les notes, les idees, informació sobre els projectes, adjuntar documents de la manera que millor em sembli en cada moment, i, alhora, amb les extensions pel weblog, vaig mantenint un registre diari d’allò que faig, enllaçant amb d’altres “papers” que hagi pogut produir.

Per ara, sembla que em va bastant bé, i no em produeix cap feina extra mantenir el registre o escriure notes i idees quan ja estan un pèl madurades, ni m’és cap problema el fet de mantenir informació sobre reunions a les eines de groupware més tradicionals. Són sistemes complementaris. En tot cas, crec que la prova de foc de la seva utilitat serà quan hagi de fer servir aquest registre per fer cerques sobre tasques fetes, sobre idees o propostes.

D’altres avantatges, a més: JSPWiki guarda les dades en fitxers de text plà (com molts altres wikis), i tinc, per tant, assegurada la portabilitat cap a nous sistemes o noves versions, fins i tot fent petites transformacions es podrien llegir des d’altres wikis, transformar a formats com Markdown, o a fitxers amb format Open Document, usat per l’Open Office.

Liciten un tram d’obra del Quart Cinturó

Campanya contra el Quart CinturóA La Vanguardia d’avui llegeixo que el govern central ha licitat ja un tram de les obres del Quart Cinturó.

Aprofitar la data de 31 de juliol, període de vacances i minima activitat política i ressò informatiu mínim per prendre una decisió com aquesta en un tema tan delicat i amb tanta gent en contra com és el Quart Cinturó no és una casualitat o un fet que ha vingut donat per la pròpia tramitació de l’expedient, és una decisió molt ben presa per agafar a tothom amb la guàrdia baixa.

Seguim en un país que s’omple la boca de segle XXI però que segueix governat per polítics amb ments “desarrollistes” dels anys 60 del segle passat: no és només l’impacte de la via com a tal (tres carrils per sentit no és poc impacte ecològic), és també la consegüent urbanització del territori adjacent, o és que ningú veu com surten polígons industrials com xurros al voltant de les grans víes de comunicació?

Més informació: