Rendibilitzar twitter

Mai he acabat d’entendre el model de negoci que podia haver-hi darrere de twitter: pot ser que l’eina tingui un gran èxit i se’n faci molt d’ús, però si no hi ha uns ingressos lligats a l’ús (i directament proporcionals, per cobrir despeses), tard o d’hora qui el suporta acabarà fent figa.

I twitter no semblava pas que treies calés d’enlloc, més enllà dels inversors. Últimament, però, sembla que les coses canvien: si amb els promoted tweets ja semblava que feien quelcom, amb els últims canvis anunciats no milloren únicament la interfície (o la experiència) d’usuari: marquen una línia de futur per poder treure’n un rendiment:

  • La incorporació dels links curts propis no només és un servei de cara a l’usuari (saber millor on ha de picar) sinó que els permetrà resseguir millor on va l’usuari, quins enllaços seguim cadascún de nosaltres i fins i tot quan o en funció d’on provinguin. D’aquí no costa gaire imaginar-se com és de fàcil muntar el nostre perfil, enriquir el graf de la nostra xarxa social conferint més valor a uns nodes que a d’altres en funció de a qui ens creiem més (quins enllaços proposats piquem més)
  • El canvi d’interfície a la web tampoc és casual: l’increment de la informació mostrada, els enllaços relacionats, els perfils de cada usuari, diferent contingut, la geolocalització dels tweets, etc., no només ens mostra la quantitat d’informació que pot tenir de nosaltres i els fa diferenciar-se d’altres serveis similars, sino que és una manera de proposar més enllaços, i per tant, d’obtenir més clicks i més registres de la nostra activitat. A més, el tenir una interfície més rica a la web pot fer que l’usuari es decanti més per l’ús de la interfície web que no pas per aplicacions de tercers, que no aporten aquest benefici tant immediat…

I tot això per a què pot servir? Tenint informació del nostre graf social, dels nostres costums de navegació, dels nostres interessos, dels nostres referents, per exemple, twitter ens pot oferir més dades associades al nostre perfil, això és, més anuncis associats al nostre perfil, i arrel d’això implementar algun sistema similar al de Google amb els seus anuncis. Fet i fet, no és això també el que fa Facebook, una altra xarxa social d’èxit indiscutible?